» Ondalık sayılarla ilgili soru örnekleri ve çözümler    Tanım:   Paydası 10 un kuvvetleri biçiminde olan (veya bu şekle getirilebilen) kesirlere ondalık kesir denir. Bir ondalık kesrin virgülden önceki kısmına tam kısmı, virgülden sonraki kısmına kesir kısmı denir.   Ondalık Kesirlerde Çözümleme   Bir ondalık kesri basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye ondalık kesri çözümleme denir.   Örnek   43,527 sayısını çözümleyelim:      şeklinde çözümlenir. Bir ondalık kesrin, kesir kısmının sonuna yazılacak sıfırlar bu ondalık kesrin değerini değiştirmez.   Örnek   5,28 = 5,280 = 5,2800 ... gibi.   ONDALIK SAYILARDA DÖRT İŞLEM   1) Toplama-Çıkarma:   Virgüller alt alta gelecek biçimde yazılır ve işlem yapılır. Sonuç aynı basamaktan (hizadan) virgülle ayrılır.   Örnek  gibi.   2) Çarpma: Virgül yokmuş gibi işlem yapılır. Sonuç; her iki çarpanın virgülden sonraki kısımlarının basamak sayısının toplamı kadar sağdan sola doğru virgülle ayrılır.   Örnek     3) Bölme   Pay ve paydadaki sayılar virgülden kurtarılır. Yani 10 un katları ile genişletilip sadeleştirilir.   Örnek    gibi.   Rasyonel Sayıyı Ondalık Sayıya Çevirmek:   Rasyonel sayıyı ondalık sayıya çevirirken;   - Payındaki sayıyı paydasındaki sayıya böleriz   Veya   - Paydasındaki sayıyı 10’un kuvveti olarak yazdıktan sonra çeviririz.   Örnek: 3 rasyonel sayısını ondalık sayıya çevirelim. 5   Çözüm: ...

Devamını OkuÖdev Sayfası

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.