» Genel muhasabe nedir- çalışma notları ve tanımlar    - İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para,araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten iktisadi birime işletme denir.   - İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe denir.   - Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki sürelere dönem denir.   - Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali yıla ait net sonucunu, brüt satış karı, faaliyet karı büyüklüklerine ve bunları oluşturan ana olaylara yer vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.   - Hesaplar: *Makinelerdeki azalışlar ilgili hesapta alacalandırılır. *Gelirlerdeki artışlar ilgili hesapta alacalandırılır. *Giderlerdeki artışlar ilgili hesapta borçlandırılır. *Sermayedeki azalışlar ilgili hesapta borçlandırılır.   - Tekdüzen hesap planının dayandığı hesap çerçevesine göre gelir tablosu hesapları 6. hesap grubunda yer alır.   - Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcı işlevi bulunan ve alacaklı hesabı daima kasa hesabı olan belge tediye fişi (ödeme) denir.   - Yevmiye defteri için geçerli bilgiler: *Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi arasında kaydedilmesi *Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün büyük deftere aktarılması *Sayfa numar...

Devamını OkuÖdev Sayfası

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.